Mensen

Sybren van Balen begon koffiebranderij in Franeker

mrt 27 Mensen, Uncategorized By

In 1881 kocht Sybren Gerrits van Balen uit Irnsum voor f 10.500 een ‘koopmanshuizinge met pakhuizen, koffiebranderij en tuin’ te Franeker. Hij was geboren in 1849 en in 1878 getrouwd met Minke Broers Kingma van Poppingawier. Sybren van Balen handelde al in koffie en thee, in het familiebedrijf te Irnsum. Toen ze naar Franeker vertrokken had het echtpaar drie kinderen. De andere kinderen werden geboren in Franeker, waar ze nog enkele malen zijn verhuisd.
De zaken verliepen voorspoedig. Op het laatste adres, Eisingastraat 2, lieten de Van Balens een prachtig pand bouwen. Het staat er nog steeds, links naast het planetarium (zie afbeelding). Een oudere ansicht toont hetzelfde pand, met op het zonnescherm de tekst: “Stoomkoffiebranderij – Theehandel – S.G. van Balen & Zn”. Deze en andere foto’s zijn te vinden op historischcentrumfraneker.nl (via het menu: inwoners > sijbren-gerrits-van-balen).