De Tsjerkepleats

De Tsjerkepleats werd gebombardeerd in WO2.

De Tsjerkepleats gebombardeerd in WO2. (op de achtergrond links: de boerderij Nij Pybinga)

Vóór de reformatie van 1580 woonden de pastoors op deze plek, op een boerderij die eigendom was van de kerk.