Algemeen

De website www.irnsum.nl is een project van Symen Schoustra | mail: historie [at] irnsum.nl

Waarom irnsum.nl als webadres?

Het dorp heet toch Jirnsum? Dat klopt, maar vroeger was het Irnsum! Voor onderzoek in de archieven is de oude naam nu eenmaal handiger. Mensen met interesse in historie of genealogie zoeken via Google op de oude naam. Velen buiten Friesland weten vaak niet eens dat de naam van het dorp is veranderd… Vrijwel alles op deze website speelt zicht af in de tijd dat het dorp Eernsum of Irnsum heette.

Waarom is de site niet Friestalig?

Door het gebruik van de Nederlandse taal bereik ik een groter publiek. Veel geïnteresseerden, soms in het buitenland, lezen nu eenmaal geen Fries. Waar dat gepast is, blijven citaten en anekdotes onvertaald. Omdat dit projekt willewurk is haw ik gjin tiid en nocht om de hiele hannel yn twa talen te meitsjen en te ûnderhâlden. Boppedat hâld ik my leaver dwaande mei histoarysk ûndersyk. Dat sadwaande.

Over de historie van www.irnsum.nl

De eerste versie van deze site ontstond in januari 2002, als een elektronisch archief voor een aantal historische verhalen die ik publiceerde in de dorpskrant “De Stim fan Jim”. De aanleiding daartoe vormden mijn oude hobby genealogie (stamboomonderzoek) en de behoefte om allerlei vergaarde informatie in een regionaal-historisch kader te kunnen plaatsen. Nadien heb ik deze website uitgebreid met informatie uit andere bronnen en afbeeldingen uit diverse boeken. Ook zaken die indirect te maken hebben met de geschiedenis van het dorp komen daarvoor in aanmerking.

In september 2002 zijn enkele links opgenomen naar pagina’s op het internet, die betrekking hebben op de geschiedenis van Irnsum. In de praktijk is gebleken dat deze links niet altijd werken of zelfs “opeens” kunnen verdwijnen. Hierop heb ik uiteraard geen invloed.

In 2004 ben ik begonnen met naspeuringen over de geschiedenis van zaken die tegenwoordig “gewoon” zijn. Hoe ontstond de Boerenleenbank in het dorp? Wie hadden telefoon in de beginjaren? Wanneer deden verzekeringen hun intrede?

In maart 2004 kreeg de Frontpage website een grote beurt, om layout en typografie weer in de pas te laten lopen. Tevens zijn er toen op elke pagina vaste knoppen toegevoegd voor “terug”, “home” en “omhoog”.

In april 2005 is een zoekmachine geplaatst zodat u deze website snel kunt doorzoeken op een bepaald trefwoord. Verder heb ik toen alle pagina’s geprint om de inhoud te kunnen nakijken op typ- en taalfouten. Op dat moment waren er al meer dan 200 pagina’s A4.

In februari 2008 is het ontwerp van de website vernieuwd en rechtstreeks onder eigen domein op het internet gezet. (De eeerst versie stond nog enige tijd als “archief” op www.irnsum.tmfweb.nl)

In januari 2009 is een link naar Google Maps geplaatst, zodat u snel de satellietbeelden van het dorp kunt vinden. Verder is een begin gemaakt met het on-line zetten van PDF’s van mijn historische artikelen die in De Stim zijn gepubliceerd.

In oktober 2009 gaf de Koninklijke Bibliotheek te kennen deze website te willen archiveren als “digitaal erfgoed”.

Tot 2014 is aan de structuur van de Frontpage website weinig veranderd. Met de toename van iPAD’s en andere leesapparaten is de navigatie in de loop der tijd lastiger geworden. Na een tijdje experimenteren kwam op 27 november 2014 de volledig nieuwe WordPress website in de lucht, tegelijk met het verschijnen van het boek “Historische wandelroutes Jirnsum”.

In 2015 is weinig voortgang geboekt door technische problemen (de site werd enkele malen gehackt) en andere prioriteiten. Hierdoor is helaas de vindbaarheid van diverse onderwerpen in Google snel gedaald.