Flansum

Flansum is een oude boeren-nederzetting op een (grotendeels verdwenen) terp, gelegen tussen Irnsum en Rauwerd. Onderstaande selectie omvat Flansum, de Blink, de Learewei. De informatie over deze boerderijen is gebaseerd op het boek ‘Flânsum’. Met toestemming van & dank aan de auteur Sjoke Brunia-de Wolff.

De SC-nummers komen overeen met het stemnummer, zoals vermeld in de kohieren van 1640. Een FC code betekent dat de boerderij geen stemnummer heeft, maar wel voorkomt in de Floreenkohieren.

Later gebouwde boerderijen hebben een andere codering. VH staat voor Verplaatste Huizinge, wat betekent dat er een nieuwe boerderij op een andere plek is gebouwd, met (grotendeels) dezelfde landerijen. Het volgnummer is hetzelfde als dat van de stemplaats waaruit de boerderij is ontstaan.

Overige boerderijen hebben een  NB-nummer, met in dit geval het volgnummer van de boerderij waarvan werd afgesplitst. De voorafgaande letter R verwijst naar de kadastrale gemeente Rauwerd, waartoe Flansum behoort.

RSC-27 = Nijdam pleats (FC-28)
RSC-28 = Boerderij op huisterp (FC-29, afgebroken)
RSC-29 = Anna’s Hoeve (FC-29)
RSC-30 = Albada pleats (FC-31)
RNB-30 = Woonboerderij (afsplitsing van SC-30)
RSC-31 = Hansma State (FC-32, afgebroken)
RVH-31 = Sate De Flaeren (met land van SC-31)
RSC-32 = Pleats van Brunia (FC-33)
RSC-33 = Pleats op de terp (FC-34, afgebroken)
RSC-34 = Pleats van Roorda (FC-35)
RSC-35 = De Grote Blink (FC-36)
RFC-42 = Zathe De Lear (geen stem)
RFC-43 = Van Heloma State (geen stem)
RFC-44 = De Kleine Blink (geen stem, afgebroken)