Friens

Boerderijen van Friens / overzicht SC = stemkohier, FC = floreenkohier
Het mooie van Friens is dat in 1640 bijna elke boerderij een naam had.

SC1 = FC1  Beslinga State (afgebroken)
SC1 = FC2  Beslinga slotpleats (boerenbedrijf Galama)
SC2 = FC3  Epema (weidbedrijf Boersma)
SC3 = FC4  Jelgersma (boerenbedrijf v/d Meer)
SC4 = FC5  Jornema (afgebroken ca 1750)
SC5 = FC6  De Byle (anno 2021: woningen)
SC6 = FC7  Pastoriepleats > verplaatst VH-6 (Tjalma)
SC7 = FC8  Abbema > verplaatst VH-7 (boerenbedrijf Bergsma)
SC8 = FC9  Abbemawier (boerenbedrijf Hoekstra)
SC9 = FC10  Diurrma/ Djurrema (Fennema Installatie)
SC10 = FC11  Tsjerkepleats (laatste boer Odinga)
SC11 = FC12  Diglewier (Zeinstra boomverzorging)
SC12 = FC13  Bruinsma (boerenbedrijf Hylkema)
SC13 = FC14  Bruynsma (laatste boer Jelmer de Groot)
SC14 = FC15  Douma Sate