Akkrum

Boerderijen  nabij Irnsum, uit stemkohier van Akkrum.