Gebouwen

Personeelsfoto zuivelfabriek Irnsum

jul 27 Gebouwen By
Personeel van zuivelfabriek Irnsum

In 1913 of 1914 is deze groepsfoto gemaakt van het personeel van de zuivelfabriek. De foto was bewaard door een dochter van een van de afgebeelde mannen. Dat was Albert Postma, de 5e persoon van links op middelste rij. Hij was in 1894 geboren te Beetsterzwaag en werkte hier korte tijd (tot maart 1914, toen hij in militaire dienst moest) als plaatsvervangend machinist. Bij zijn vertrek kreeg hij een getuigschrift van de directeur. Dat was E. Kuiper, helemaal rechts op de foto, met voor hem zijn zoontje.

Na zijn diensttijd als mecaniciën op een torpedoboot (en na de Eerste Wereldoorlog) kreeg Postma in 1918 een aanstelling als machinist bij de ‘Electrische Centrale’ in Emmen. Daarbij kwam de aanbevelingsbrief van directeur Kuiper goed van pas. Maar in Irnsum was die inmiddels opgevolgd door Eeltje Banning, die fabrieksdirecteur bleef tot de sluiting in 1938.