boerderij

Boerderijen database komt online

okt 19 Boerderijen By

Deze website toont op de homepage een satellietfoto, die ook als kaart kan worden ingesteld. Hierop staan talrijke (oranje) stippen, in een wijde cirkel in & rondom Irnsum. Dit gebied omvat ruwweg Irnsum, Flansum, Hegedyk (Rauwerd), Friens en de Suorein. Bijzonder is dat deze boerderijen in 3 verschillende grietenijen lagen. Deze zouden later de gemeenten Rauwerderhem, Idaarderadeel en Utingeradeel gaan vormen.

Elke stip geeft de plek aan van een boerderij. Sommige zijn al verdwenen, andere zijn verplaatst of ‘aan de agrarische bestemming onttrokken’, zoals dat zo mooi heet. In eerste instantie bestaat de populatie uit ongeveer 90 boerderijen.

De basis van de database bestaat uit alle boerderijen die stemrecht hadden in 1640. Daarvan bestaat een register, de zogenaamde Stemkohieren. Boerderijen die later zijn gebouwd komen ook in het bestand. De bijbehorende informatie komt uit allerlei bronnen, zoals de Floreenkohieren, krantenartikelen van bijv. verkopingen, gegevens uit het notarieel archief, genealogische informatie en diverse boeken.

Het is mijn bedoeling om zoveel mogelijk namen van eigenaren en bewoners te kunnen koppelen aan hun boerderijen. Wie op deze website voorouders heeft gevonden kan dus ook gemakkelijk zien op welke plek zij boer zijn geweest. Natuurlijk het liefst met (een indicatie van) de jaartallen er bij!