Historie van Irnsum (thans Jirnsum)
 

All posts by Symen

Prijs voor website

mrt 02 2006 Uncategorized

Op 2 maart 2006 werd in Jirnsum, tijdens de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang, wederom de Verhoeve Promotieprijs uitgereikt.
Uit handen van de heer Andringa van de Verhoevegroep, ontving ondergetekende de Verhoeve Promotieprijs 2006 “Voor het werk dat hij verricht op geschiedkundig en genealogisch vlak en waarvan hij de resultaten publiceert in zowel de dorpskrant ‘De Stim fan Jim’ als op zijn eigen website: www.irnsum.nl.”
In 1997, toen de Verhoeve groep hier een nieuw bedrijfspand bouwde, besloot de directie de Verhoeve Promotieprijs in het leven te roepen. Deze prijs is bedoeld als stimulans voor mensen die zich inzetten voor de promotie van het dorp. In 2006 is de Promotieprijs voor de laatste keer uitgereikt.
Naschrift: “Ik ben zeer vereerd met deze blijk van waardering en ervaar het als een grote aansporing om door te gaan met de geschiedschrijving van Irnsum / Jirnsum”.
Symen A. Schoustra.

Laatste publicatie Yge Damsma

jan 01 2005 Uncategorized

Over de historie van Jirnsum heeft Yge Damsma een boekje samengesteld. Hij zei er het volgende over: “It lei net yn’e bedoeling om op myn âlde dei noch útjouwer to wurden, mar ik foun safolle nijsgjirrige saken oer froeger en dat woe ik ek foar oaren tagongklik meitsje”.

Damsma, die altijd in Jirnsum heeft gewoond, wist veel over de geschiedenis van dit dorp. Zo schreef hij diverse publicaties, ondermeer over het verleden van verenigingen.
Verder heeft Damsma zich op gemeentelijk niveau vaak ingezet voor de belangen van het dorp. Hij overleed in het najaar van 2005.

Opmerking: Het belangrijkste boek over het verleden van Irnsum, “Fan terp nei terprâne”, verscheen in 1993.