Overijsselsestraatweg

Rechts het huis van Gerben Sipkes Rijpma. In 1831, tijdens de Belgische opstand, marcheerde hier een compagnie vrijwilligers. Bij Oudeschouw werden ze overgezet met de veerpont.

Zuideinde

De Overijsselse straatweg, die via Oudeschouw naar Akkrum loopt. De Middelhikke stond halverwege het dorp en Oudeschouw. Links het huis Rijksweg @145/147.

1
1

De vier huizen zuidelijk van de hervormde kerk zijn van na 1900. Als eerste het renteniershuis @186 van Gerben Sipkes Rijpma, die eerder bij Oudeschouw een grote stelp had laten bouwen. Hij was een rijke boer, die bij Raerd ook nog een boerderij bezat. In 1939 kocht de Coöperatieve Boerenleenbank deze woning en bouwde er een kantoor aan.

Aan het einde van het dorp, precies tegenover het begin van de rondweg, staat het renteniershuis @151 dat Sjouke de Zee liet bouwen. In de boerderij aan de overkant van de weg woonde wereldkampioene op de schaats Atje Keulen-Deelstra.

Twee eeuwen geleden ging het verkeer over land nog langs de Boarn, over de Himdyk. Met de aanleg in 1827 van de Overijsselsestraatweg (Zwolle – Leeuwarden) werden de bochten afgesneden en liep de weg in een rechte lijn naar Oudeschouw. Twee boerderijen tussen de straatweg en de grote kronkel van de Boarn vielen ten prooi aan industriële bedrijvigheid. Die begon kort na 1960 met de vestiging van Scheepswerf RAL door de gebroeders Nugteren. Andere bedrijven volgden en hun werkgelegenheid bracht talrijke nieuwe bewoners naar Jirnsum.

Aan de oostelijke oever van de Boarn stond het middeleeuws Kleaster Ealsum. Dit was een Franciscaner nonnenklooster, dat in de hoogtijdagen meer dan honderd zusters telde. Hier lag ook het in 1399 genoemde dorpje Aalsum (Ealsum), dat helemaal van de kaart verdween. In dit gebied vonden tijdens de late middeleeuwen enkele veldslagen plaats tussen Schieringers en Vetkopers. Het ging er heftig aan toe, zoals bleek uit een massagraf dat men eeuwen later ontdekte. Na de reformatie van 1580 lieten de autoriteiten alle kloosters afbreken, om te voorkomen dat de vijand ze zou gebruiken als vesting.

Halverwege de weg naar Oudeschouw stond De Middelhikke. In de eerste helft van de 20e eeuw was die plek bekend als ontmoetingsplaats (huwelijksmarkt) voor jongens en meisjes.

Route Zuid: vertelpunt 4