Roordahuizum SC-09

Naam: Nieulanstra (later Roune Skoarstien) (SC9 = FC 9 = 64 pdm)
1640: eigenaar Adriaen van der Chijs (Adriaan van Thijs), gebruiker Douwe Jacobs.
1698: eigenaar ritmeester Schepper, gebruiker Dirk Binses (Durk Rinzes).
1700: eigenaar ritmeester Schepper, gebruiker Durck Binses.
1708: eigenaar ritmeester Schepper wed, gebruiker Durk Rinzes wed.
1718: eigenaar old burgmeester Westerhuis, gebruiker Durk Rinzes wed.
1728/38: eigenaar postmeester Wielinga wed, gebruiker Dirk Binses wed.
1748: eigenaar postmeester Wielinga wed, gebruiker Hotse Ypes.
1858: eigenaar postmeester Wielinga wed erven, gebruiker Roelof Sjoerds.
1768: eigenaar raadsheer E. Wielinga (stem), I. Marius, gebruiker Roelof Sjoerds.
1778/88: eigenaar secr Mebius, gebruiker secr Mebius.
1798: eigenaar old grietman Van Scheltinga, gebruiker Pier Simens.
1818: eigenaar jhr Philip E.A. van Claerbergen, gebruiker J.P. Tuinstra.
1828/38: eigenaar jhr Philip E.A. van Claerbergen, gebruiker Jelle Andringa.
1832: eigenaar jhr Philip E.A. van Claerbergen.
1838: eigenaar jhr Philip E.A. van Claerbergen, gebruiker dezelfde.
1848: eigenaar mr C. Bergsma, P. Bergsma erven, vruchtgebruiker jhr Philip E.A. van Claerbergen, huurder/ gebruiker Sijbe Oepkes Bruinsma.
1850: oppervlak 23,52 ha.
ca 1900: gebruiker Harm Wijtsma, later wed met 2 zoons.
1923: verkoop in losse percelen door erven Petris Adrianus Bergsma.
1928-1930: eigenaar fam Bergsma, gebruiker Jitse Rinsma & Atje Wobbes.
1929: eigenaar T.R. de Jong brengt de percelen weer in één hand.
1930-1956: eigenaar T.R. de Jong, gebruiker T.R. de Jong & Jantje van der Hem.
1930: herbouw als stelp, gevelsteen nav verbouwing.
1956 tot na 1967 gebruiker O.T. de Jong (zoon) & Etje Doting.

(opm: de verhalen over de gekke jonker speelden zich af op en bij deze boerderij)
Huidig adres: Tsienzerbuorren 14.

Boerderijen: vertelpunt