Roordahuizum SC-08

Tjerksma State (SC8 = FC8 = 55 pdm)
1640: eigenaar Fettie Wyaerda, gebruiker Jochum Hoppes.
1698: eigenaar dr Heemsterhuys, gebruiker Albert Everts.
1700: eigenaar dr Heemsterhuis, gebruiker Albert Everts.
1728: eigenaar dr Heemsterhuys wed, gebruiker Jorryt Gerbens.
1832: eigenaar Hector van Sminia wed.
1850: oppervlak 20,21 ha.

Huidig adres: geen (afgebroken).

PDF artikel – Jacob Nijdam de laatste boer op Tjerksma State

Boerderijen: vertelpunt