Roordahuizum SC-07

Groot Bieckema (SC7 = FC7 = 74 pdm)
1640: eigenaar Goffe van Camstra, gebruiker Taco Jans.
1698: eigenaar raadsheer Jarich van Ockinga, gebruiker Aege Melles.
1700: eigenaar raadsheer Freerck Aarns van Ockinga, gebruiker
1728: eigenaren houtvester Burmania erven, Tjalling Homme van Camstra erven, gebruiker Pyter Broers.
1827: datum op muurankers van voorhuis.
1832: eigenaar Arend Johan van Sminia.
1850: oppervlak 27,19 ha.

gebruiker Klaas de Haan & Trijntje Boersma.
gebruiker Koen Hylkema & Sytske de Haan.
gebruiker Klaas Hylkema & Emmy Bloem.

Huidig adres: Tsienzerbuorren 5.

Boerderijen: vertelpunt