Roordahuizum SC-04

Abbema (SC4 =  FC4 = 51 pdm)
1640: eigenaren Wybe Waebes, Willem Waebes, gebruiker Feike Dircx.
1698: eigenaren juff Margareta Mejonsma, juff Maria Mejonsma, juff Josina Mejonsma, Anchises Frederik van Sygers, gebruiker Albert Douwes.
1700: eigenaar Jacob Clasen Mejontsma.
1728: eigenaar oud-kolonel Cornelis Scheltinga, gebruiker Schelte Reins wed.
1832: eigenaar jhr M.P.D. van Sytzama.
1850: oppervlak 18,74 ha.

1907-oct4: de eerste steen gelegd door Sjoerdje Sj. Postma.

Gebruikers:
Epema
Jappie Postma
Anna Zwierstra

Anne Brouwer & Anna de Vries
Jan Miedema & Hinke Brouwer.

Huidig adres: Tsienzerbuorren 2.

Boerderijen: vertelpunt