Roordahuizum SC-02

Naam: Klein Twixel (SC2 = FC2 = 64 pdm)
1640: eigenaar Abbe van Bootsma, gebruiker Abbe van Bootsma.
1698: eigenaar raadsheer Jarich van Ockinga, gebruiker Pyter Goytses.
1700: eigenaar raadsheer Jarich van Ockinga, gebruiker Pytter Goitsen.
1708: eigenaar raadsordinaris Jarig van Ockinga, gebruiker Pijtters Goatsens.
1718: eigenaar jhr Tjalling Willem van Camstra, gebruiker Freerk Aarns.
1728/38: eigenaar jhr Tjalling Willem van Camstra, gebruiker Rein Doedes.
1748/78: eigenaar A. van Haersma wed Tjalling Willem van Camstra, gebruiker Cornelis Yskes.
1788/98: eigenaar Arend Johannes van Sminia, gebruiker Sijtze Pijtters wed.
1818: eigenaar Arend Johannes van Sminia, gebruiker Johannes Sakes Roorda.
1832: eigenaar van het landhuis Eritia Titia van Sminia erven.
1828: eigenaar jonkvr Erita Titia van Sminia, gebruiker Johannes Sakes Roorda.
1832: eigenaar Eritia Titia van Sminia erven.
1838: eigenaar Eritia Titia van Sminia erven, gebruiker Johannes Sakes Roorda.
1839: landgoed Twixel afgebroken (huis staat nog op kadasterkaart 1832).
Voormalige zathe met ruim 23 ha verplaatst, ca 150 m in richting Z-W, zie VH-02.

Boerderijen: vertelpunt