Roordahuizum SC-10

De Engelappe / Engeloppe (SC10 = FC10 = 60 pdm)
1640: eigenaar Julius van Meckama (Mekema) erven, gebruiker Sjoerd Tjaards.
1698: eigenaar Helena van Botnia wed Watso (Watze) van Burmania, gebruiker Ede Klasen.
1698: boerderijnaam Enge Lappe.
1708: eigenaar Dominicus van Botnia, Helena Lucia van Burmania, gebruiker Ede Claeses.
1718: eigenaar Abelius van Eghten, gebruiker Johannes Jans wed.
1728: eigenaar Abelus van Echten, Freerk Aarents (Aarns).
1738: eigenaar Dominicus van Eghten (pap), gebruiker Claas Freerks.
1748: eigenaar Dominicus van Eghten erven, gebruiker Claas Jentjes.
1758/68: eigenaren Johnannes Jurjens 1/2, Sijbren Sijbrens 1/2, gebruiker Johannes Jurjens.
1778: eigenaar grietman Van Scheltinga 1/2, mevr Iskjen Catharina Bourboom 1/2, gebruiker Johannes Jurjens.
1788/98: eigenaar old grietman Van Scheltinga, gebruiker Sybren Yges.
1818: eigenaar jhr Philip E.A. Vegelin van Claerbergen, gebruiker S.Y. Wiersma.
1828/38: eigenaar jhr Philip E.A. Vegelin van Claerbergen, gebruiker Sijbe O. Bruinsma.
1848: eigenaar mr C. Bergsma 1/2, P. Bergsma erven 1/2, gebruiker Sijbe Oepkes Bruinsma.
1850: oppervlak ?
1877: boerderij herbouwd.
? gebruiker Zwanenburg.
? gebruiker Jacob Wijtsma.
1894-1922: gebruiker Anne Wijtsma & Minke Schuurmans.
1922-1938: gebruiker Lolke Wijtsma & Hiltje Sijtema.
1938-1965: gebruiker Gerben Bokma & Itske Wijtsma.
1959: Anne Wijtsma koopt de boerderij van Daan Fokkema.
1965 (vanaf): gebruikers Jelte Bokma & Janna Bethlehem.

Huidig adres: Tsienzerbuorren 12.

Boerderijen: vertelpunt