Verplaatste huizinge; ontstaan uit afgebroken Hansma State.
1818: eigenaar Sara Susanna Bergsma wed Bienema, gebruiker Harmen J. Wierda.
1818: huis+erf verplaatst van B597 (250 m noordelijker) naar B616.
1828: eigenaar mr L. Adema, gebruiker Harmen Wierda.
1838: eigenaar mr L. Adema namens zijn kinderen, gebruiker Harmen Wierda.
1850: eigenaren baronesse Van Lynden, dou Van Binnert Philip van Eysinga, gebruiker Sjouke Ages Engwirda (1842-1851).
1858: eigenaar Clara van Eysinga echtg van baron van Harinxma, gebruiker Pier H. Hofstra wed (tot 1873).
1868: eigenaar mr Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten, gebruiker P.H. Hofstra wed.
1873: eigenaar baron Van Harinxma thoe Slooten, gebruiker Bouwe C. Römer.
1874: eigenaar baron Van Harinxma thoe Slooten, gebruiker Jan Tjittes de Wolff.
1904: eigenaar baron Van Harinxma thoe Slooten, gebruiker Titus J. de Wolff.
1940: eigenaar Pieter A.V. baron van Harinxma thoe Slooten, gebruiker T.J. de Wolff wed.
1959: eigenaar barones Anna C.E.W. Röell-van Harinxma thoe Slooten, gebruiker Jaring de Wolff.
1975: Titus de Wolff koopt de boerderij en huurt de landerijen.
1979: Titus de Wolff koopt ook de bijbehorende landerijen.

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt