Naam: – (SC38 = FC39 = 38 pdm)
1640: eigenaar Duco Hania, gebruiker Freerk (Freerck) Wolters.
1700: eigenaren Zachaeus Gerroltsma erven (2/3), Boudwyn vd Wier erven (1/3), gebruiker Wybren Entes.
1728: eigenaren burgemeester Elgersma en dr F. Bavius, gebruiker Taeke Geerts.
1850: huis+erf op B468.

Boerderijen: vertelpunt