Naam: – (SC37 = FC38 = 13 pdm)
1640: eigenaar jhr Pieter van Eysinga, gebruiker Goslick Dircx.
1700: eigenaren Frans en Aeltie van Eysinga erven, gebruiker Claes Dirx.
1728: eigenaar Regnerus van Andringa, gebruiker Tysie Jacobs.
1850: huis+erf op B? (ten noorden van Hegedyk).

Boerderijen: vertelpunt