Naam: De Groote Blinck (SC35 = FC36 = 80 pdm)
1640: eigenaren jhr Pieter van Eysinga en Anthoni vander Burgh, gebruiker Foppe Sjoerds (Ryoerdts).
1698: eigenaren jhr Tjalling van Camstra (36 pdm), grietman E. van Burmania + vr C. van Humalda, en hopman Haringa (13 pdm), Haringh Sieuxc 5 kinderen (1/3 x 9 pdm), Hotse Sjoerds (1/3 x 9 pdm), Jacob Pyters 2 kinderen (1/3 x 9 pdm), Pytter Claesen papist wed (22 pdm), gebruiker Pytter Claesen wed.
1700: eigenaren Homme van Camstra (36 pdm) + anderen, gebruiker Claes Pytters.
1728: eigenaren houtvester Burmania (36 pdm), Claas Pyters papist (13 pdm), Trijntje Tietes (31 pdm), gebruiker Claas Pyters.
1738: eigenaren grietman A. van Haersolt (36 pdm), Claas Pyters papist (44 pdm), gebruiker Claas Pyters.
1748: eigenaren grietman A. van Haersolt (36 pdm), Claas Pyters (44 pdm), gebruiker Pyter Baukes.
1758: eigenaren grietman A. van Haersolt (36 pdm), Bauke Tjeerds erven (44 pdm), gebruiker Pyter Baukes.
1768: eigenaren vr A.S. van Haersolte, dou Johan van Egten (36 pdm), Bauke Tjeerds erven (44 pdm), gebruiker Pyter Baukes.
1778: eigenaren mw Van Haersolt (36 pdm), Tjeerd+Pyter+Titte Baukes papist (44 pdm), gebruikers T+P+T Baukes.
1788/98: eigenaar Willem Jakles wed, gebruiker Jentje Willems Heeringa.
1818: eigenaren grietman Buma (70 pdm), fam Heeringa (10 pdm), gebruiker Teunis Winia.
1828: eigenaar B. Buma (80 pdm), gebruiker Keimpe Winia.
1838: eigenaar mr B. Buma (80 pdm), gebruiker Cathrinus Bootsma.
1850: huis+erf op B 484 (B 490 afgebroken?). Weilanden B 480, 482-488, 493-497, 500, 603, 632-634, 639, 643.
1850: eigenaar vr Buma e.v. baron van Welderen Rengers, gebruiker Ruurd Wartena.
1858: eigenaar vr Sophia A.B. Buma echtg. van hr De Vriese, gebruiker Ruurd Wartena.
1871: eigenaar fam Buma, gebruiker Heert de Jong.
1876: eigenaar fam Buma, gebruiker Auke S. van der Goot.
1885: eigenaar fam Van Welderen Rengers, gebruiker Libbe J. van Es.
1908: eigenaar fam Van Welderen Rengers, gebruiker Jentje van Es.
1920: eigenaar Jentje van Es, gebruiker Jentje van Es.
1940: eigenaar Libbe van Es, gebruiker Libbe van Es.
1964: eigenaar Thomas Miedema, gebruiker Thomas Miedema.
1964: nieuw voorhuis gebouwd, ter vervanging van de oude uit 1872.
1982: eigenaar Gerrit Miedema, gebruiker Gerrit Miedema.
2019: gebruiker Sjoerd Miedema.

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt