Naam: – (SC34 = FC35 = 52 pdm)
1640: eigenaar jhr Hector van Albada (papist), gebruiker Jan Entes (papist).
1698: eigenaren Hille Rispens (papist) (46 pdm), Hoyte Dircx (6 pdm), gebruiker Wopke Tjeerds.
1700: eigenaar Hille Rispens, gebruiker Claes Pytters.
1708: eigenaren Murck Gerbens (46 pdm), Joucke Lommes (6 pdm), gebruiker Wopke Tjeerds.
1718: eigenaar Murk Gerbens erven (46 pdm), Joucke Lammers (6 pdm), gebruiker Wopke Tjeerds.
1728: eigenaar Murk Gerbens erven (4/5), schepen Vogelzang (1/5), Joucke Lammers (6 pdm), gebruiker Wopke Tjeerds.
1738-1758: eigenaren vrouwe Van Heemstra + Haentie Tjeerds (11 pdm), Hiltie Vogelzang (9 pdm), R. van Andringa (6 pdm), gebruiker Tjepke Wopkes.
1768: eigenaren A.J.H. van Eysinga (25 pdm), Haentie Tjeerds erven (11 pdm), D. Laverman (9 pdm), H. de Kempenaar (6 pdm), gebruiker Wopke Tjipkes.
1778-1798: eigenaren dou Van Eysinga (36 pdm), Dm. Laverman (9 pdm), R.L.A. de Kempenaar (6 pdm), gebruiker Wopke Tjipkes.
1818-1828: eigenaar freule C.E. van Eysinga (52 pdm), gebruiker Folkert de Groot.
1838: eigenaar Van Eysinga, gebruiker Jan Heeringa.
1850: huis+erf op B524.
1864: eigenaar Binnert P. de Beaufort, gebruiker T.J. Heeringa wed.
eigenaren: Yde de Haan, A.C. de Haan, fam De Mars.
gebruikers: Jac. Brouwer (1880-1896), Jan Sybrens Jurna, P.P. van der Feer (tot 1911), Rein Brouwer (vanaf 1911).
1920: koper/ eigenaar Gerke van der Velde, afkomstig van Oosterzee (28,5 ha).
1923: herbouw boerderij na blikseminslag.
gebruikers: Brandsma, Rypkema, Jelle van der Velde (1943-1965), Gerke van der Velde (1965-1992), sinds 1992 Jitte en Margriet Roorda.

Meer informatie in artikel.

Boerderijen: vertelpunt