Naam: – (SC-32 = FC33 = 35 pdm)
1640: eigenaar jhr Hector van Albada (papist), gebruiker Rinse Rienx zn (papist).
1698: eigenaren Jan Olferts wed Tyttie Dirks (1/2), Foeckjen Jensma (1/2), gebruiker Gosse Hendriks.
1700: eigenaren Tiettie Dircks wed Jan Olphers (1/2), Foeckien Jensma (1/2), gebruiker Gosse Hendriks.
1708: eigenaren Foekjen Jensma (1/2), Dirk Jans (1/2), gebruiker Gosse Hendriks wed.
1718: eigenaren Foekjen Jensma (1/2), Dirk Jans (1/2), gebruiker Hans Anes.
1728: eigenaar mevr. Scheltinga wed Bouricius, gebruiker Hans Anes.
1738: eigenaar mevr. Scheltinga wed Bouricius, gebruiker Hans Anes wed.
1748: eigenaar generaal Daniel van Bouricius, gebruiker Jan Wabes.
1758-1768: eigenaar Daniel van Bouricius, gebruiker Wabe Freeks wed.
1778: eigenaar Cornelis van Haarsma, gebruiker Jacob Wabes.
1788: eigenaar Cornelis van Haarsma wed, gebruiker Jacob Wabes.
1798: eigenaar H. van Haarsma, gebruiker Jacob Wabes.
1818-1828: eigenaar H. van Altena, gebruiker Jacob R. Buiteveld.
1838: eigenaar Joh. Petrus Epeus van Altena, gebruiker J. Buiteveld wed.
1850: huis+erf op B622.
1850: eigenaren Albertina+Fonger+Rinske van Altena (3x 1/3), gebruiker J. Buiteveld wed.
1858: eigenaren Eesge + Hette Boonstra, Doeke J. Fokma, Sjoerd Hoekstra, gebruiker Yme J. Buiteveld (gebruikers los land: Doeke J. Fokma, Sjoerd Hoekstra).
1868: eigenaren Hette Boonstra, Kerk Irnsum, S. Hoekstra, gebruikers Yme J. Buiteveld en S. Schoustra (C444 bij de Brekken)
1878: eigenaar Yme Jacobs Buitenveld, gebruiker Yme Jacobs Buiteveld.
1896: eigenaar Dirk Kuik, koopt stelphuis met 12-26-20 ha land van Yme J. Buiteveld.
1899: eigenaar A. Huisman koopt een deel, gebruiker Jelle van der Baan (34 pdm).
1914: eigenaar Durk Haringsma koopt de boerenhuizinge, met 1-1-60 ha land, en wordt hier boer.
1916: eigenaar Durk Haringsma koopt meer land bij deze boerderij.
1981: eigenaren Wybren en Sjoke Brunia, kopen 10-74-00 ha en huren de rest.
2010: eigenaren Maatschap van W. Brunia, J. Brunia en S. Brunia-de Wolff.

Lees ook het uitgebreide artikel.

Boerderijen: vertelpunt