Naam: Hansma State (SC31 = FC32 = 100 pdm)
1640: eigenaar Janke (Jancke) Keimpes, gebruiker Jantke (Jancke) Keimpes.
1698: eigenaar Keimpe Oeges Hansma, voor hem en burg Meppel, Frans Jetses Roorda, Marten Folkerts en Keimpe Martens, Inne Olphers, 4 kinderen en kindskinderen, gebruikers Keimpe Oeges Hansma (en Broer Hoites?)
1700: eigenaar Keympe Oeges Hansma + anderen, gebruiker Keimpe Oeges.
1708: eigenaar Sjouckjen Jenties, gebruiker Claes Jetses.
1718: eigenaar Jouckjen Jenties, gebruiker Here Tialles.
1728: eigenaar Syke Harings, gebruiker Here (Heere) Tjalles wed.
1738: eigenaar Syke Harings, gebruiker Jillert Tabes.
1748: eigenaren: Haringh Idserts Lijnslager (1/2), Gerben Ekema erven (1/2), gebruiker Jillert Tabes.
1758-1768: eigenaren Haring Lijnslager (1/2), Klaas Ekema 91/2), gebruiker Ruurd Oeges.
1778: eigenaren Haring Lijnslage (1/2), dr P. Eekma voor zich en zijn zuster (1/4), Gerben Eekma (1/8), Do. Haga (1/8), gebruiker Ruurd Oeges wed.
1788: eigenaar H. Lijnslager wed (1/2), Petrus Eekma (1/2), gebruikers Meinte + Jan Ruurds.
1798: eigenaar Dirk de Roos, gebruiker Jan Ruurds.
1818: eigenaar Sara Susanna Bergsma wed. Bienema, gebruiker Harmen J. Wierda.
1818: afbraak van deze boerderij op de terp en nieuwbouw ca. 250 m richting zuid.

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt