Naam: – (SC27 = FC28 = 40 pdm)
1640: eigenaar Janke Keimpes (Jancke/ Jantke Kempes), gebruiker Euert (Evert) Jacobs.
1698: eigenaren Keimpe Oeges Hansma voor hem en burg Meppel, Frans Roorda, Marten Folkerts, Keimpe Martens, Ime Olpherts 4 kinderen en kleinkinderen van Hoyte Dircx, gebruiker Pytter Douwes.
1700: eigenaren Keympe Oeges Hansma + diversen, gebruiker Pytter Douwes.
1728: eigenaren Keimpe Oeges wed (35 pdm), Sjoukjen Jentjes erven (5 pdm), gebruiker Oege Keimpes.
1738: eigenaren Keimpe Oeges erven (35 pdm), Zijke Harings (5 pdm), gebruiker Oege Keimpes.
1748: eigenaren Keimpe Oeges erven (35 pdm), gebruiker Oege Keimpes.
1758: eigenaren Claas Gatses erven (1/4), Rintje Beintes wed (1/4), Klaas Botes Nijdam (1/4), Oege Keimpes kinderen (1/4), Haring Lijnslager en Claas Ekema (5 pdm), gebruiker Sybren Clases Nijdam.
1768: eigenaren Gatse+Keimpe+Janke Clases (1/4), Rintje Beintes wed (1/4), Keimpe Clazes Nijdam (1/4), Hans Ruurds (1/4), Haring Lijnslager en Claas Ekema (5 pdm), gebruiker Sybren Clases Nijdam.
1778: eigenaren Keimpe Klazes wed (1/8), Keimpe Rintjes (3/8), Keimpe Klazes Nijdam (1/4), Hans Ruurds (1/4), Haring Lijnslager en Claas Ekema (5 pdm), gebruiker Sybren Rintjes.
1788: eigenaren Keimpe Klazes wed (1/8), Keimpe Rintjes (3/8), Keimpe Klazes Nijdam (1/4), Meinte Foekes (1/4), Haring Lijnslager wed + P. Ekema (5 pdm), gebruiker Sybren Rintjes.
1798: eigenaar Keimpe Rintjes, gebruiker Sybren Rintjes.
1818/28: eigenaar fam Nijdam (35 pdm), gebruiker Steven Nijdam | eigenaren 5 pdm L. Adema erven, gebruiker Harmen Wierda.
1838: eigenaren Ruurd Nijdam (1/2), Pier Nijdam (1/2), gebruiker Ruurd Nijdam | eigenaren 5 pdm L. Adema erven, gebruiker Harmen Wierda.
1850: huis+erf op B554, weilanden B 304, B 545-556.
1850: eigenaar Ruurd Klazes Nijdam, gebruiker Ruurd Klazes Nijdam.
1874: boelgoed na overlijden van Ruurd Klazes Nijdam (de laatste boer).
1874: hierna koemelkerij, eigenaar Lieuwe Kampstra
1897: koemelkerij met 1,5 pdm erf. Opeenvolgende gebruikers: Ysbrand Foppema, Jacob Foppema, Rinne Visser, Hooyenga tot 1957.
1957: bestemming vakantiehuis.

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt