Naam: – (SC23 = FC24 = 45 pdm)
1640: eigenaren de heeren van Gremmen (hr Van Gremey) (papist), gebruiker Anne (Anna) Ales.
1700: eigenaar Foocke Ales, gebruiker Foocke Ales.
1728: eigenaar Fokke Alles wed, gebruiker Fokke Alles wed.
1798: eigenaar Thomas S. Dotinga, gebruiker Doeke Th. Dotinga.
1818: eigenaren Antje Sytzes (22,5 pdm), Doeke Th. Dotinga (15 pdm), Tjerk Th. Dotinga (7,5 pdm), gebruiker Doeke Th. Dotinga.
1838: eigenaren Doeke Dotinga (15/32), Antje D. Dotinga ev Jan T. Fokma (15/64), Eke D. Dotinga (15/64), Tjerk P. Dotinga (7/24), Willem Antje Ettje Tomas Jan en Jorrit J. Heeringa (3/24), gebruiker Doeke T. Dotinga.
1850: huis+erf op B331.

Boerderijen: vertelpunt