Naam: – (SC22 = FC23 = 40 pdm)
1640: Kerkelanden (Kerk Rauwerd), gebruiker Dirk (Dirck) Symens.
1698: eigenaar De Kerk van den dorpe Rauwerd.
1700: eigenaar Kerk Rauwerd, gebruiker Gerryt Doedes.
1728: eigenaar kerk Rauwerd, gebruiker Sybren Romkes.
1788: eigenaar Kerk Rauwerd, gebruiker Frans Sijbrens.
1798: eigenaar Kerk Rauwerd, gebruiker Frans Sijbrens wed.
1818: eigenaar Kerk Rauwerd, gebruiker Klaaske H. van den Berg.
1828/58: eigenaar Kerk Rauwerd, gebruiker Thomas Jentjes Heeringa.
1850: huis+erf op B352.

Boerderijen: vertelpunt