Naam: (Stilvliet) (SC-21 = FC22 = 93 pdm)
1640: eigenaar jhr Gerrolt Juckema (Jukkema) van Burmania (papist), gebruiker Agge (Aege) Symens.
1698: eigenaar jhr Taco (Tako) van Burmania, gebruiker Haringh Suix kinderen (papist).
1700: eigenaar jhr Tacco van Burmania (93 pdm), gebruiker Haringh Siux erven.
1728: eigenaar baron H. C. van Plettenberg (namens zijn vrouw), gebruiker Marten Harings.
1738: eigenaar baron H.C. van Plettenberg, gebruiker Foppe Harings.
1740: eigenaar jhr Jan Poppe Andrae van Plettenburg, gebruiker Foppe Harings.
1747: eigenaar Epke Sipkes Roos, koopt zate met 93 pdm, gebruiker Foppe Harings.
1748: eigenaar Epke Sipkes Roos, gebruiker Louw Foppes.
1758: eigenaar Epke Sipkes Roos, gebruiker Jacob Tjalles.
1768: eigenaar Epke Sipkes Roos, gebruiker Claas Haringhs.
1778: eigenaar Epke Sipkes Roos, gebruiker Claas Haringhs.
1788: eigenaar Epke Sipkes Roos, gebruiker Jentje Gerbens.
1798: eigenaar (sinds 1793) Dirk Epkes Roos, gebruiker Jentje Gerbens.
1806: gebruiker Jentje Gerbens (tot mei 1806), grootte 93,5 pdm.
1809: gebruiker Dirk Jans, boelgoed april 1809, grootte 93,5 pdm.
1811: de gebruiker Marten Rienst kiest de familienaam Stilma.
1818: eigenaar Sara Susanna Bergsma wed E.R. Bienema, gebruiker Marten Rients Stilma.
1828: eigenaar erven Bienema (7 kinderen), gebruiker Marten R. Stilma.
1833: groot 34 ha, gebruiker Marten Rients Stilma.
1832: eigenaar Epke Roos van Bienema wed = Sara Susanna Bergsma.
1838: eigenaar Petronella Bienema ev De Block van Scheltinga, gebruiker Marten Stilma.
1839: gebruiker Marten Rientzes Stilma (1763-1840), boelgoed 18 april 1839.
1839: nieuwe gebruiker Tiete (Tjitte) Fetzes Koopmans.
1844: nieuwe gebruiker Willem Fetzes Koopmans (broer van Tiete).
1850: huis+erf op B358, totaal 32-07-00 ha, gebruiker Willem Fetzes Koopmans.
1866: gebruiker Willem Fetzes Koopmans (ovl 12-12-1866), boelgoed 30 april 1867.
1867: akte van scheiding, zathe naar Epke Adema (burgemeester Rauwerderhem) en kinderen.
1869-1874: eigenaar Leonardus Epkes Adema.
1872: eigenaar nazaten Bienema, gebruiker Tiete (Tjitte) Fetzes Koopmans.
1872: nazaten Bienema verkopen zate + 59 pdm voor f 63.307 aan Ynskjen Jacobs Engelsma.
1873: eigenaar Y.J. Engelsma = wed Pier de Groot, gebruiker Jacob Piers de Groot (zoon).
1874: gebruiker Tjitte Fetzes Koopmans houdt boelgoed 1 april.
1882: de erven De Groot-Engelsma veilen zate, groot 21-77-80 ha, voor f 52.126.
1882: nieuwe eigenaar (per 25-10) Uiltje Pieters Eenshuistra (ovl 1890) uit Oldeboorn.
1883: boelgoed Jacob Piers de Groot op 7 mei (opbrengst f 5.597).
1890-1899: gebruiker Pieter Uiltjes Eenshuistra (geb 1858).
1899-1906: gebruiker Eelke Jelles Wiersma.
1906-1918: gebruiker Pieter Uiltjes Eenshuistra (zelfde als 1890-99).
1918-1960: gebruiker Johannes Eenshuistra (geb 1889),
1960-1976: gebruiker ir Pieter Eenshuistra (geb 1912)
1977: fam Eenshuistra verkoopt per 12 mei, grootte 31-02-70 ha. Beëindiging van het boerenbedrijf.

Boerderijen: vertelpunt