Naam: – (SC18 = FC19 = 100 pdm)
1640: eigenaar Lammert van Dalen cf (Lambert van Dalen cs), gebruiker Leuw Pytters (Louw Piters).
1700: eigenaar Hobbe Baert van Sminia, gebruiker Hylcke Jorrets wed.
1728: eigenaar U.A. van Burmania nl, gebruiker Sybren Hylkes.
1850: huis+erf op B383.

Boerderijen: vertelpunt