Naam: – (SC4 = FC4 = 68 pdm)
1640: weeshuisvoogden Leeuwarden (Weeshuys Leeuwarden), gebruiker Jan Jans.
1700: eigenaar ’t Anthoni Gasthuys Leeuwarden, gebruiker Willem Jacobs.
1728: eigenaar Antoni Gasthuys Leeuwarden, gebruiker Willem Jacobs.

Boerderijen: vertelpunt