Naam: – (SC3 = FC3 = 50 pdm)
1640: eigenaar juffr Houckien van Hillama (Houkjen van Helema), gebruiker Wlck Romke Popkes wed.
1700: eigenaar grietman Hector van Glinstra, gebruiker Claes Gerbens.
1728: eigenaar secr J.C. Schik, gebruiker  Wybe Piers.

Boerderijen: vertelpunt