Naam: Coldehove (SC17 = 126,5 pdm; later 60,5 pdm na afsplitsing FC18)
1640: eigenaar Schelte van Ebinga (Aebinga) (papist), gebruikers Piter Douues (Douwes), Symen Harmens.
1700: eigenaar hr Wolff, gebruiker Douwe Douwes.
1728: eigenaren mevr Wielinga (1/2), Albert Everts (1/2), gebruikers Jan Johannes (papist), Evert Alberts.

2021: niet meer in gebruik als boerderij.

Boerderijen: vertelpunt