Naam: Jongema State (SC14 = FC14 = 101 pdm)
1640: eigenaar jhr Tjalling van Eysinga, gebruiker dezelfde.
1698: eigenaar Cecilia van Humalda voor haar zoon bij Tjalling Edo Johan Heeringa van Eysinga.
1700: eigenaar jhr Frans J.J. Heringa van Eysinga, gebruiker Tieerd Tieertsen.
1728: eigenaar grietman F.J.J. Heringa van Eysinga, gebruikers diverse.
1788: eigenaar: de vrouw van Sminia, douariere van wijlen grietman F.A.J. van Eysinga,
gebruiker: Hendrik Rients.
1818: eigenaar freule C.L van Eysinga, gebruiker Durk H. Sybrandy.
1888: eigenaar jhr T.A.J. van Eysinga, gebruiker Durk H. Sybrandy.

Boerderijen: vertelpunt