Naam: – (SC12 = FC12 = 74 pdm)
1640: eigenaar burg Sybe Sybes c.s., gebruiker Jan Eilofs.
1700: eigenaren raetshr Fransciscus Jorritsma (1/3), hr Simonides (1/3), Pytter Hendrix (1/3), gebruiker Watse Hylckes.
1728: eigenaar hr A. van Burum, gebruiker Roelof Gerbens.

Boerderijen: vertelpunt