Naam: – (SC11 = FC11 = 50 pdm)
1640: eigenaar juffr Hillema (Houkjen van Helema), gebruiker Beern Jans.
1700: eigenaar grietman Hector van Glinstra, gebruiker Roeloff Gerbens.
1728: eigenaren Buwe en Pyter Broers (papist), gebruiker Seerp Pyters.

Boerderijen: vertelpunt