Naam: – (SC10 = FC10 = hornleger + 7 pdm)
1640: eigenaar jhr Take van Cammingha (Taco van Camminga), gebruiker Wybe Freerx zn.
1700: eignaren Pytter Sybrens en Johannis Sybrens.
1728: eigenaar mederechter P.S. Heringa (1/2), ontv Heringa wed (1/2), gebruiker ontv J.S. Heringa wed.

Boerderijen: vertelpunt