Naam: Harsta State (SC1 = FC1 = 69 pdm)
1640: eigenaar Douue (Douwe) Jelles (papist), gebruiker Douwe Jelles.
1700: eigenaar Rintie Hessels Tamboeser, gebruiker Sioerd Meyntes.
1728: eigenaar schepen Bavius Nauta, gebruiker Jentie Sytses.

Boerderijen: vertelpunt