Naam: – (SC6 = FC6 = 56 pdm)
1640: eigenaren hr van Amelant ende vr van Swartsenbergh, gebruiker Taets Jan Freerx.
1700: eigenaren secr Keympo Bruynsma wed, gebruiker Gorrelt Fransen.
1728: eigenaren juff A. Bruinsma + wed Jansonius (3/4), dr S. Aestwarda (1/4), gebruiker Oeds Sipkes.

Boerderijen: vertelpunt