Naam: – (SC2 = FC2= 8 pdm)
1640: eigenaar Popke Popkes, gebruiker Douwe Popkes.
1700: eigenaren hopman Haringa en notaris Siccema, gebruiker Willem Jacobs.
1728: eigenaren secr J.C. Schik (1/2), dr Siccama (1/2), gebruiker Yme Bonties.

Boerderijen: vertelpunt