RNB-39 (stelp gebouwd in 1927, v/h kerkland).
1927: eigenaar Marten van der Hem, gebruiker idem.
1967: eigenaar Folkert van der Wal, gebruiker idem.
1994: eigenaar Keimpe van der Wal, gebruiker idem.
Huidig adres: Poppingawiersterdyk 24.

Boerderijen: vertelpunt