Naam: De Lear (niet in SC, 65 pdm)
1639: verkoop door Friese Staten, gebruiker Claes Pieters.
1671: gebruiker Jacob Claeses.
1700/48: eigenaar Claes Jacobs cs, gebruiker Claes Jacobs.
1758/78: eigenaar Dirk Ulbes cs, gebruiker Dirk Ulbes Haringsma (kleinzoon van Claes Jacobs).
1788: eigenaar Frans Klazes cs, gebruiker Frans Klazes (ca 1774-1822).
1798: eigenaren Frans Klazes (53 pdm), Abe Abes wed (10 pdm), Pier Klazes (3 pdm), gebruiker Frans Klazes.
1818: eigenaren Klaas Dirks Haringsma (6 pdm), Grietje Abes (11 pdm), Willem Feikes (21 pdm), Gerben Douwes (27 pdm), gebruiker Frans Klazes van der Leer.
1828: eigenaren Klaas Durks Haringsma (61 pdm), Willem Feikes (2 pdm), Pier en Akke G. Douma (2 pdm), gebruiker Klaas Durks Haringsma.
1838: eigenaren Hendrik Haringsma, Sibbeltje Haringsma & Herke Westra, Durk Haringsma, Trijntje Haringsma & Johan Molenaar, Marijke Haringsma & Arjen van Balen, Feikje Haringsma & Willem Jellema (ieder 1/6 deel), [Tjeerd Hoekstra?], gebruiker Durk Haringsma.
1850: huis+erf op B 563.
1850/58: eigenaar Durk Klazes Haringsma (65 pdm), gebruiker Durk Klazes Haringsma.
1900: eigenaar fam Douma, gebruiker Elisabeth Haringsma & Pieter Douma.
1948: Jeen Lolkema (geëmigreerd naar USA).
1954: eigenaar en gebruiker Wietse Cornelis Nijdam.
Nijdam verkocht het woongedeelte aan Hedzer Hooyenga en bedrijfsgedeelte aan Bonne Hylkema.
1972: eigenaar en bewoner Jan Brandse.

Bronnen: dH 25-03-1955, boek Flânsum.

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt