Naam:    (geen SC nummer)
1640: afsplitsing van SC17, ten zuiden van de dijk.
1700: FC18 = tussen 1640 en 1700 afgesplitst van SC17.
1700: eigenaren: holtphester Burmania, grietman Tiallingh van Camstra, gebruiker Tryntie Joannis.

Boerderijen: vertelpunt