Rak fan ûngemak

Lastig stuk van de Boorn (voor zeilschepen)

Toponiemen: vertelpunt 1