Project van J.R. Nijdam

In 1878 bouwde architect Jacob Ruurds Nijdam een nieuwe kerk met school en woning voor de hoofdmeester.

Beeldje Mauritiuskerk

Het houten beeldje uit het Rampjaar 1672 is in 1878 verhuisd van de Mauritiuskerk naar de nieuwe hervormde kerk.

Hervormde kerk

Het kerkinterieur met preekstoel, ouderlingenbanken, mannen- en vrouwenbanken, psalmborden en kroonluchters ziet er nog uit zoals het in 1878 is gemaakt.

1
1

De hervormde kerk in eclectische bouwstijl is ontworpen en gebouwd door architect en aannemer Jacob Ruurds Nijdam. Vooraf had hij met de kerkvoogden een kijkje genomen bij de kerk van Hommerts, als voorbeeld en ter inspiratie! Op 16 maart 1878 werden de nieuwe hervormde kerk, het huis van de hoofdmeester en de school opgeleverd. De totale kosten bedroegen fl. 31.330, een aanzienlijk bedrag in die tijd. De trotse kerkvoogden lieten hun naam vereeuwigen in een gedenksteen boven de deur van de hoge toren en Jacob R. Nijdam vestigde met dit project zijn naam als architect.

Behalve de nieuwbouw regelde Nijdam de afbraak van de Mauritiuskerk, die al sinds de middeleeuwen op de dorpsterp had gestaan. Het restaureren en overbrengen van het orgel en de oude torenklokken was inbegrepen in de aanneemsom.

Inmiddels is het kerkgebouw buiten gebruik gesteld en het fraaie orgel verkocht. Dat orgel was in 1869 gebouwd door de bekende firma L. van Dam en Zn. Na een grondige opknapbeurt is het in 2013 opnieuw in gebruik genomen te Zoeterwoude en verheven tot rijksmonument.

Meer dan duizend jaar geleden liepen er al pelgrims naar Santiago de Compostella in Spanje. Vanuit Friesland volgden zij de oude paden naar het zuiden, langs de oevers van de Boarn. Het pelgrimsmonument tegenover de hervormde kerk kreeg de naam Jirnsumer Moeting. Het is in 2010 gemaakt van middeleeuwse kloostermoppen, ook wel âlde friezen genoemd. Die stenen zijn afkomstig uit allemaal verschillende Friese kloosters en kerken, gebouwd in de periode 1200 – 1500. Ze werden bijeengebracht door de in Jirnsum geboren broers Lodewijk en Yge Damsma, die hiervan hun levenswerk maakten.

Route Zuid: vertelpunt 3