Merkepôle

Kermis op de Merkepôle achter de Wide Steech. In het midden het dak van de Fermanje en links-achter dat van Het Wapen van Rauwerderhem. Op het stukje weiland staan nu drie huizen.

Boerderij fam. De Haan

Het kermisterrein (Merkepôle) diende ook voor andere volksvermaken, zoals kuipsteken tijdens het 25-jarig jubileum van de zuivelfabriek in 1913. Op de foto daarvan is de boerderij van Taeke de Haan nog in aanbouw.

1
1

De Jirnsumermerke (kermis) wordt al honderden jaren gehouden op de derde zondag van  augustus, maar niet altijd op dezelfde plek. De kermisattracties werden aangevoerd met schepen, die hun materialen bij de Opslach aan land brachten. De Jirnsumermerke trok vroeger publiek van heinde en verre. In de 19e eeuw organiseerden kasteleins tijdens de kermis harddraverijen met paarden. Voor de winnaar lag een gouden tientje of een zilveren tabaksdoos klaar.

Dicht achter de Fermanje (voormalige doopsgezinde kerk) en de afgebroken herberg liep een sloot die de scheiding vormde tussen het dorp en de terpweilanden. Via deze sloot vervoerde men van alles en nog wat, met pramen en schouwen. Hij diende ook voor het “ophalen van vuilnis en secreetstoffen uit het dorp”, aldus een akte uit 1901. De “secreten” (toiletten) stonden achterop de erven, boven de zogenoemde Skytsleat, waarop ook de riolen uitkwamen.

Halverwege de jaren zestig is deze poepsloot gedempt. Er kwam een verharde weg voor in de plaats, met de naam It Efterom. Hierlangs konden de kinderen voortaan veilig naar de openbare school lopen of f1ietsen. Voorheen moesten ze zich soms letterlijk door de dorpsstraat wurmen, tussen de bussen en grote vrachtauto’s van het drukke verkeer door.

Route Midden: vertelpunt 3