1640: geen boerderij.
18xx: nieuwbouw, verplaatste huizinge, ontstaan uit SC6 (en SC21).
1858: eigenaar jhr Van Eysinga (63 pdm), gebruiker Sjoerd Everts Hoekstra
19xx: gebruiker Gerben Sjoerds Hoekstra & Sijtske Piers Nijdam.
1906: kop-hals-romp afgebrand, stond evenwijdig aan de weg.
1906: nieuwbouw stelp, eigenaar Gerben Sjoerds Hoekstra, gebruiker Homme Gerbens v/d Goot & Yke Gerbens Hoekstra.
1926: eigenaar en gebruiker Gerben van der Goot & Jantje de Boer.
19xx: gebruiker Homme van der Goot.
xxxx: boerderij verkocht, voor gebruik als woonboerderij.

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt