Naam: Vicarye landen (28 pdm)
1640: eigenaar Kerk Irnsum, gebruikers Hyle Haytses, Wlck Wybes.
1700: eigenaar Kerk Irnsum, gebruiker Harmen Hommes.
1728: eigenaar Kerk Irnsum, gebruiker Foeke Pyters

Boerderijen: vertelpunt