Naam: Papinga (56 pdm)
1640: voormalige Clooster Plaets, in 1640 verkocht door de Staten van Friesland.
1640: eigenaar gerechtscholt Hillema erven, gebruiker Abraham Jacobs.
1700: eigenaar Antie Claeses, gebruiker Antie Claeses.
1728: eigenaar Hessel Dirks en Claas Dirks erven, gebruiker Hessel Dirks.

Boerderijen: vertelpunt