Naam: Pybinga (75 pdm)
1640: eigenaar Hette Aebes (Abes), gebruiker Hette Abes.
1700: eigenaren secr Rufferts (Ruardi?) wed (15 pdm) + diverse, gebruiker Douwe Hendrix.
1728: eigenaar dhr A. van Burum, gebruiker Ytie Douwes.
1738/48: eigenaar dhr H.H. van Knijff, gebruikers Meinert en Jan Douwes.
1758: eigenaar dhr H.H. van Knijff, gebruiker Meinert Douwes.
1768: eigenaar dhr H.H. van Knijff, gebruiker Meinert Douwes wed.
17 78: eigenaar Wouter Dirks, gebruiker Wouter Dirks.
1788/98: eigenaar Wouter Dirks wed, gebruiker Wouter Dirks wed.
daarna: eigenaren D. Th. Dotinga (2/3), S.W. Schuurmans (1/3), gebruiker Jan Tjerks Fokma.
1818: eigenaren Doeke Th. Dotinga (50 pdm), Sybren W. Schuurmans (25 pdm), Jan Tjerks Fokma (50 pdm), Ype Willems Veensma (25 pdm).
1822: eigenaar Doeke Thomas Dotinga koopt de 25 pdm van Sybren W. Schuurmans.
1828: eigenaren Doeke Th. Dotinga (1/3), Antje D. Dotinga & Jan Tjerks Fokma (1/3), Eke D. Dotinga (1/3), gebruiker Jan Tjerks Fokma.
1838/48: eigenaren Doeke Th. Dotinga (2/3), Antje D. Dotinga & Jan Tjerks Fokma en Eke D. Dotinga (1/3), gebruiker Jan Tjerks Fokma.
1858: eigenaren Doeke T. Dotinga (2/3), Antje D. Dotinga & Jan Tjerks Fokma (1/3), gebruiker Sijmen Schoustra.
1861: eigenaar na boedelscheiding Doeke J. Fokma.
1868: eigenaar Doeke J. Fokma, gebruiker Sijmen Schoustra & Trijntje Doekes Fokma.
1878: eigenaar Jan D. Fokma (deel van land + huizinge), Sijmen Schoustra (rest van land t.b.v. NB-17).

Boerderijen: vertelpunt