Naam: (80 pdm)
1640: eigenaar juffr Maria Tiara (Mary Tyara), gebruiker Rienck Jentkes.
1700: eigenaar jhr Ruierd van Burmania, gebruiker Albert Jenties.
1728: eigenaar jhr Ruird Jukkema van Burmania, gebruiker Albert Jentjes.

Artikel over de huidige boerderij op deze plek.

Boerderijen: vertelpunt