Naam: (44 pdm)
1640: eigenaar jhr Pieter van Eysinga, gebruiker Jelle Hommes.
1700: eigenaar Frans van Eysinga, gebruiker Bartle Harmens.
1728: eigenaar F.J.J. Heringa van Eysinga, gebruiker Jouke Johannes.

Boerderijen: vertelpunt